Wat-hoe-doen

 

DirectIT werkt volgens de ‘wat-hoe-doen’ methode, onafhankelijk van de gebruikte projectmanagement-methode. Het maakt dus niet uit of u volgens een waterval-methode werkt zoals Prince2 of volgens een iteratieve methode zoals Agile of Scrum.

Wat

Hoe dan ook zal aan het begin van het project moeten worden vastgesteld ‘wat’ het gewenste op te leveren eindresultaat zal gaan zijn. Zelfs in het geval van werken volgens de scrum-methode. Immers, de product owner en het scrum-team bepalen aan het begin van een sprint wat het gewenste eindresultaat van die sprint moet zijn. Dat een sprint in typisch twee weken oplevert, ten opzichte van bijvoorbeeld een ‘klassiek’ project in een half jaar, doet daar niets aan af.

 

Hoe

Zodra bekend is ‘wat’ het concrete gewenste eindresultaat is, moet worden nagedacht ‘hoe’ de betrokkenen dat eindresultaat gaan realiseren. Het werkplan zal de basis zijn van het antwoord op de hoe-vraag. Het werkplan van een waterval-IT-project bestaat grofweg uit de taken ontwerpen, bouwen, testen en opleveren. Misschien lijkt het alsof een scrum-team geen werkplan heeft, omdat het scrum-team zelfsturend is. Echter de scrumteam-leden spreken aan het begin van een sprint echt met elkaar af wie, wat doet in de komende sprintperiode van twee weken.

Doen

Met het werkplan in de hand kunnen de ontwikkelaars beginnen met het uitvoeren van het werkplan. Dit ‘doen’ is wat uiteindelijk het enige wat tot resultaat leidt. Fenomenen zoals projectmanagement-methodes, stuurgroepen en product/sprint-backlogs zijn prachtig, maar als een website ontwikkeld moet worden, dan er echt geprogrammeerd moeten worden. Als bekend is wat er gedaan moet worden en hoe dat gerealiseerd gaat worden, dan is het doen relatief een fluitje van een cent.

 

 

 

 

 

 


DirectIT levert IT-projectmanagement diensten en zorgt daardoor er voor dat u concreet resultaat geleverd krijgt volgens de afgesproken scope, binnen budget en op tijd. Als u zelf het IT-projectmanagement uitvoert en u wilt onafhankelijk wilt laten toetsen of de elementen wat-hoe-doen aanwezig zijn in uw bijna startende of al lopende project, dan voert DirectIT voor u een Quick Project Scan uit.

 

DirectIT heeft analyses uitgevoerd van elders uitgevoerde, publiek bekende projecten. U kunt daar lezen wat zoal de gevolgen kunnen zijn als afgeweken wordt van het werken volgens wat-hoe-doen.