IT Acceptatie-test

 

Loopt er bij u een IT-project, bijvoorbeeld de ontwikkeling van een website of app? Wordt die website binnenkort aan u opgeleverd om getest te worden, maar heeft u geen ervaring of capaciteit om die zogenaamde acceptatietest zelf te organiseren en leiden?

 

DirectIT kan samen met u als concreet resultaat leveren dat uw website, app of ander IT-systeem goed getest live kan gaan. Vergelijkbaar met een auto die u getest wil hebben, voordat hij de weg op gaat.

 

 

 

Wat levert DirectIT als concreet testmanagement-resultaat?

DirectIT levert, samen met u de website, app of IT-systeem op met een zodanige kwaliteit dat u weloverwogen kan besluiten de website of app live te laten gaan. Met ‘live gaan’ wordt bedoeld in het geval van een website dat iedereen op het Internet die website kan gebruiken.

 

Waarom (zelf) een acceptatietest uitvoeren?

U kan een IT-project helemaal uitbesteden aan een externe dienstverlener, met uitzondering van de acceptatietest. Dat zal u echt zelf moeten doen. De acceptatietest ook uitbesteden verlegt alleen het probleem, want op een gegeven ogenblik zal ú – uw organisatie – moeten zeggen of u akkoord bent dat de website of app live kan naar het publiek. Anders gezegd: u accepteert dat de website live gaat.

 

Dit laatst is ook de reden dát een acceptatietest moet plaatsvinden. Immers, u wilt niet op goed geluk een website live zetten.

 

Wat is testmanagement in een notendop?

DirectIT testmanagement bestaat in grote lijnen uit:

  • Het samen met u formeren van het testteam met testers
  • Zo mogelijk één of meer gezamenlijke, fysieke testsessies organiseren en begeleiden
  • De testers uitleggen wat er van ze verwacht wordt
  • Het mogelijk maken dat testbevindingen (fouten) geregistreerd worden in een daarvoor geschikt hulpmiddel 
  • Elke testbevindingen laten oplossen door de juiste partij
  • Besluiten dat bepaalde bevindingen in een volgende versie opvolging krijgen
  • Zorgen voor voortgang
  • Aansturen dat de geplande livedatum gehaald wordt.

Waarom kan ik dat testmanagement niet zelf?

Dat kan ook wel. Als bijvoorbeeld uw website in wezen uw bedrijf is, zoals een online kledingwinkel. U heeft dan mogelijk daarvoor al een permanente testorganisatie voor opgetuigd. Maar veelal is een website ondergeschikt aan het primaire bedrijfsproces en bent u dus niet gewend noch ervaren om het testmanagement zorgvuldig uit te voeren. DirectIT voegt hier waarde toe, niet door het testen helemaal vóór u te doen, maar door te zorgen dát het – goed – gebeurt.

 

Hoe intensief moet de acceptatietest zijn?

Dat is afhankelijk van de desbetreffende website, app of IT-systeem . In het geval van een zuiver informatieve website bijvoorbeeld kan gekozen worden te accepteren dat ook na livegang nog een paar foutjes hersteld worden. Maar voor een website waarin artikelen besteld en betaald kunnen worden, is het van belang dat die zonder fouten live gaat. In het laatste geval kan het schrijven van een testplan op zijn plek zijn. Het is wel zo dat hoe intensiever de test, hoe meer uitvoerende test-manuren het kost.

 

Wat is de toegevoegde waarde van DirectIT?

DirectIT zorgt er voor dát uw website, app of IT-systeem live gaat met een kwaliteit die samen met u vastgesteld is. Zeer hoge kwaliteit als om het bijvoorbeeld om een transactiesysteem betreft, voldoende kwaliteit als een spelfout ook aangepast zou kunnen worden nadat de website live is gegaan.

 

Hoe laat ik DirectIT mijn testmanagement uitvoeren?

 Bel DirectIT, maar u kunt ook ons formulier invullen; wij nemen dan contact met u op. Vermeld dan alstublieft indien mogelijk een korte omschrijving of titel van het project dat getest moet worden.