Scope/budget/planning

 

De drie-eenheid scope, budget en planning zijn cruciale dimensies in elke vorm van projectbeheersing. Ze zijn ook van elkaar afhankelijk. Wijziging van de een heeft meestal gevolgen voor de twee anderen.

Scope

Bij het bouwen van een huis kan iedereen zich goed voorstellen dat je niet een aannemer kan laten beginnen met alleen de opdracht ‘bouw een huis voor mij’. Echter zodra er IT aan te pas komt worden vaak paranormale gaven verwacht bij de persoon of het bedrijf – de opdrachtnemer - die ‘het’ moet gaan doen. Dat is nog te overzien, maar helaas doet die opdrachtnemer wel mee in het spel en doet hij voorkomen dat hij die gaven wel heeft.

 

DirectIT projectmanagement neemt uw abstracte opdracht aan en maakt deze eerst concreet voordat we verder gaan. Op basis van de concrete opdracht – het gewenste resultaat - bedenkt DirectIT samen met u hoe en wanneer dit resultaat geleverd gaat worden.

 

Budget

Ook al zou een aannemer gedachten kunnen lezen en weten wat voor een huis hij voor u moet bouwen, dan nog zou u hem geen opdracht geven zonder eerst te weten wat dat huis gaat kosten. Plaats een opdracht in een IT-context en het gebeurt dat de aannemer de eerste schep in de grond zet zonder dat de opdrachtgever weet welke rekening hij na afloop gaat ontvangen.

 

DirectIT projectmanagement bepaalt samen met u wat het kost om uw concrete gewenste resultaat te realiseren. Dat omvat vaak meer dan alleen ‘echte’ IT kosten, zoals bijvoorbeeld het inhuren van tekstschrijvers en videoproducenten in het geval van een website-ontwikkeling.

Planning

Stel, we leven in een bijna ideale wereld en uw aannemer weet wat voor een huis hij voor u moet bouwen en u weet tot op de euro hoeveel dat huis gaat kosten. Dan nog zal u hem nog steeds geen opdracht geven zonder te weten wanneer u in dat huis kan gaan wonen. Het IT-aspect introduceert vaak een bijzonder fenomeen dat een project kan starten zonder een realistische einddatum. 

 

DirectIT projectmanagement plant wanneer uw resultaat gerealiseerd zal zijn en maakt een werkplan waarin staat wie, wat, wanneer doet. Belangrijk daarbij is dat - naast dienstverleners - u en uw collega’s zelf ook tijd en energie zullen moeten steken in het project. U en/of uw collega's zullen bijvoorbeeld uw nieuwe website zelf goed moeten testen, voordat deze live gaat.

 

 


DirectIT levert IT-projectmanagement diensten en zorgt daardoor er voor dat u concreet resultaat geleverd volgens de wat-hoe-doen methode. Als u zelf het IT-projectmanagement uitvoert en u wilt onafhankelijk wilt laten toetsen of de elementen wat-hoe-doen aanwezig zijn in uw bijna startende of al lopende project, dan voert DirectIT voor u een Quick Project Scan uit.

 

DirectIT heeft analyses uitgevoerd van elders uitgevoerde, publiek bekende projecten. U kunt daar lezen wat zoal de gevolgen kunnen zijn als afgeweken wordt van het werken volgens wat-hoe-doen.