Privacy statement

Inleiding 

DirectIT beschermt de privacy van haar relaties. Alle privacygevoelige informatie die u aan DirectIT verstrekt, valt onder dit privacy statement. DirectIT spant zich in deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden zoals hieronder beschreven. DirectIT confirmeert zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

Wie is DirectIT? 

DirectIT is een besloten vennootschap. Onze Functionaris Gegevensbescherming is Joost de Haan. Hij is tevens contactpersoon voor alle privacy-gerelateerde vragen. U kan hem bereiken telefonisch of schriftelijk bereiken. Zijn contactgegevens zijn te vinden op de website van DirectIT.

 

Doeleinden van verwerking van uw gegevens 

Op het moment dat u uw gegevens invult op de website DirectIT of op een andere wijze contact legt met DirectIT, worden uw persoonsgegevens vastgelegd voor de uitvoering van onze dienstverlening. 

 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om…

 • …(mogelijk) diensten te kunnen leveren van aan u of uw organisatie 
 • …te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht inzake administraties
 • …u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten
 • …te kunnen factureren zodra er een overeenkomst van opdracht tot stand is gekomen.

Uw gegevens worden opgeslagen in onze administratie met behulp van gangbare kantoorautomatisering-applicaties. DirectIT verwerkt uw persoonsgegevens niet buiten de EU. 

 

Welke gegevens vragen we aan u? 

Wij vragen u minstens één van de onderstaande persoonsgegevens om met u in contact te komen en te blijven:

 • naam
 • postadres
 • email-adres
 • telefoonnummer.

Verplichting verstrekken van uw gegevens 

U bent niet verplicht om uw gegevens te verstrekken maar dan is het ook niet mogelijk om met elkaar in gesprek te komen om te bespreken of wij u kunnen helpen met onze dienstverlening, laat staan dat wij u daadwerkelijk zouden kunnen gaan helpen.

 

Ontvangers van uw gegevens 

Uw gegevens worden nooit buiten DirectIT verstrekt. Als daar in voorkomende gevallen toch aanleiding toe zou zijn, dan doet DirectIT dat alléén nadat u daar vooraf mee akkoord bent gegaan.

 

Bewaartermijn 

Van elk contact worden de gegevens drie jaar bewaard of net zo lang als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht. Bijvoorbeeld heeft DirectIT de wettelijke verplichting om haar facturen zeven jaar te bewaren in haar administratie.

 

Uw rechten 

Als u uw gegevens verwijderd wilt hebben, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. We zullen uw gegevens dan verwijderen, tenzij dit strijdig is met een wettelijke bewaarplicht. In dit laatste geval zullen wij uw gegevens verwijderen zodra die wettelijke termijn verstreken is.

 

Verder heeft u de volgende rechten:

 • inzage
 • rectificatie en aanvulling
 • vergetelheid
 • dataportabiliteit
 • beperking van de verwerking
 • met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
 • bezwaar.

Al deze rechten kunt u uitoefenen via onze Functionaris Gegevensbescherming. 

 

Beveiligingsniveau

DirectIT wil uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. DirectIT implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. 

 

Zo werkt DirectIT alleen met gerenommeerde leveranciers zoals Microsoft, Claranet en Jimdo. U wordt er echter wel op gewezen dat het onmogelijk is om ieder ongeautoriseerd gebruik en ieder ongewild verlies van gegevens volledig uit te sluiten. DirectIT aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien ondanks de genomen maatregelen ingevoerde gegevens alsnog worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt, tenzij er ter zake daarvan sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van DirectIT. 

 

Gebruik Google Analytics en reCAPTCHA

Deze website maakt gebruik van Google Analytics en reCAPTCHA. De privacyverklaring specifiek over deze website-functies staan apart beschreven en zijn te lezen via de link in het contactformulier op de contactpagina van deze website.

 

Instemming gebruik ingevoerde gegevens 

Door gegevens met betrekking tot uzelf of van bijvoorbeeld een collega (zoals naam en telefoonnummer) op wat voor een manier dan ook te verstrekken aan DirectIT, staat u ervoor in dat u gerechtigd bent deze gegevens voor de eerdergenoemde doeleinden ter beschikking te stellen aan DirectIT en hiervoor toestemming geeft. 

 

Wijzigingen privacy statement 

DirectIT kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacy statement. Het meest actuele privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van DirectIT.