"Consultantswoordenboek"

Uit NRC Handelsblad, 1 december 2017

 

"(...) 

Onvoldoende maturiteit 

Amateurisme

Onvoldoende gericht is geweest op resultaatgerichte sturing/onvoldoende regie op de functionaliteit, geld, tijd en risico’s alsmede de verantwoording 

Stuurloos

Laat te wensen over wat betreft tijdigheid 

Te laat

Onvoldoende corrigerend vermogen 

Steeds dezelfde fouten blijven maken

Gaandeweg verslechterde communicatie, leidend tot een ernstig gebrek aan onderling vertrouwen 

Ruzie

Een uitgebreide inceptiefase 

Goed nadenken

Aan de noodzakelijke voorwaarden voor een succesvol traject is niet voldaan

Mislukt

De financiering van het programma was niet voor de volle omvang geregeld

Er was niet genoeg geld

Begripsverwarring over de rol en verantwoordelijkheid van de programmamanager

Het is niet duidelijk wie het programma leidt

Niet geactualiseerd 

Verouderd

Geen gevoel van urgentie

 

Er wordt niet hard genoeg gewerkt

Twijfel over de toekomstvastheid 

 

Wat er is bedacht, gaat misschien niet werken

(...)"